Ubezpieczenie OC lekarza i lekarza dentysty

Obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w razie szkody, jaka została wyrządzona podczas wykonywania zawodu lekarza, zostało uregulowane w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty i obejmuje taką działalność, która jest wykonywana na terenie Rzeczpospolitej Polski
Autor zdjęcia: pixabay.com

Obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w razie szkody, jaka została wyrządzona podczas wykonywania zawodu lekarza, zostało uregulowane w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty i obejmuje taką działalność, która jest wykonywana na terenie Rzeczpospolitej Polski. Takie ubezpieczenie powinno obowiązywać na dzień przed rozpoczęciem wykonywania działalności leczniczej.

Zakres i zalety ubezpieczenia OC lekarzy

Ubezpieczenie OC lekarza i lekarza dentysty jest skierowane do lekarzy prowadzących indywidualną, grupową bądź specjalistyczną praktykę lekarską, a także do tych, którzy wykonują zawód na terytorium Polski w zakładach opieki zdrowotnej. Obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody, które zostały wyrządzone działaniem bądź też zaniechaniem osób objętych ubezpieczeniem podczas wykonywania działalności lekarskiej oraz trwania ochrony ubezpieczeniowej. Należy podkreślić, że podstawowe ubezpieczenie OC nie obejmuje wszystkich czynności jakich podjął się lekarz. Będą to przede wszystkim:

  • szkody, które zostały wyrządzone po pozbawianiu lekarza prawa do wykonywania zawodu;
  • szkody, które polegają na zniszczeniu, uszkodzeniu bądź utraty mienia pacjenta;
  • szkody, za które lekarz otrzymał karę umowną;
  • szkody, jakie powstały podczas wykonywania zawodu na podstawie umowy o pracę bądź zlecenia;
  • medycyna estetyczna.

Lekarze posiadający obowiązkowe, a zarazem podstawowe ubezpieczenie OC mają możliwość rozszerzenia zakresu zabezpieczenia o dodatkowe czynności zawodowe, których podstawowy pakiet nie obejmuje. Koszty takiego ubezpieczenia ponoszą oczywiście lekarze, a wysokość składki będzie zależała przede wszystkim od rodzaju wykonywanych świadczeń opieki zdrowotnej, sumy gwarancyjnej oraz dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia lekarza.